คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 10 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตและศิษย์เก่าคว้า 4 รางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรรมเนื่องในวันลอยกระทง เมื่ออังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

1.ดรีม-ธีนะเดช ดวงสุวรรณ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รางวัลชนะเลิศ เทพบุตรศรีวิชัย ประจำปี 2565 และรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

2.ขวัญ-ณิชชา มหปุญญานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
รางวัลชนะเลิศ นางนพมาศ ประจำปี 2565 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

3.ซิน-นัฐวีกานต์ นามแยง นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางนพมาศ ประจำปี 2565 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

4.แก้ม-ภัทรนันท์ ตัญจะโร นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท