คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 10 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 
     

HUSO NEWS : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร : ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

1.ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา