คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 10 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
 
     

HUSO NEWS : Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ (ภาษาญี่ปุ่น) 1 ตำแหน่ง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565