คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.65 ถึงวันที่ 1 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2
 
     

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ Portfolio 1/2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2565 สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.tsu.ac.th