คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.65 ถึงวันที่ 18 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

เริ่มแล้ว ! กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210-13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมอบรมในค่าย 2 ช่วงเดือนเมษายน 2566