คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.65 ถึงวันที่ 16 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับทุนการศึกษาชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญชนก สร้อยสุวรรณ และนางสาวนุชรีดา ยีสะมัน นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา “ทุนชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้" เข้ารับทุนการศึกษาในงาน "TAIWAN NATIONAL DAY 2022" วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา