คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.65 ถึงวันที่ 11 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
 
     

ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565