คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต
 
     

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการรับรองเป็นสโมสรนิสิตฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาว นางสาวพัณณิตา กิ่งเกาะยาว นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีนี้