คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2565
 
     

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนิสิตทุกชั้นปีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนิสิต องค์การนิสิต และสภานิสิต เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกกลุ่มองค์กรนิสิตที่ได้รับการรับรองและได้รับการรับเลือกด้วยจ้า