คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวด Campus_Star 2022 ระดับประเทศ
 
     

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายธีนะเดช ดวงสุวรรณ (ดรีม) นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมประกวด Campus_Star 2022 ระดับประเทศ จัดโดย เว็บไซต์ CAMPUS STAR ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29

"Campus Star 2022" เป็นการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่น พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถที่ตัวเองถนัด ไม่ว่าจะเป็นการร้อง เต้น หรือเล่นละคร ซึ่งผู้ชนะจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง MONO29 และได้ร่วมงานกับ คุณแดง-ธัญญา วชิรบรรจง พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 1,500,000 บาท โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร