คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบโครงการ Youth In Charge Leadership Academy Season 2
 
     

ขอแสดงความยินดีกับทีม "แกงส้มมันหรอยหม้ายแ(ห)ม่" นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 1.นายจักรพงค์ ชูช่วย 2.นางสาวธัญชนก ตั้นแจ้ว 3.นางสาวธัญลักษณ์ รอดอุปการ 4.นายปวเรศ กรดเต็ม 5.นายโสมนัส คงศรี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Youth In Charge Leadership Academy Season 2" จากผลงานโครงการเรื่อง “มาแหลงต๊ะมาแหลงใต้” รูปแบบนิทรรศการเสียง ภายใต้ประเด็น Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power จัดโดย Youth In Charge กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ กรุงเทพมหานคร