คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตนิเทศศาสตร์ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 19
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย ไกรรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ในโอกาสที่ ผ่านคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 คนจากทั้งประเทศ เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 27–30 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย