คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.65 ถึงวันที่ 26 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รับรวม 174 ที่นั่ง ไม่มีสอบสัมภาษณ์ !! สมัครได้แล้ววันนี้ - 26 ตุลาคม 2565 ที่ http://http://entrance.tsu.ac.th