คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.65 ถึงวันที่ 26 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมด้วยรัก ด้วยคิดถึง ในห้วงคำนึงแห่งความสุข
 
     

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร “ษัษฏิพรรษเกษมกาล : ด้วยรัก ด้วยคิดถึง ในห้วงคำนึงแห่งความสุข” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) และอาจารย์ ดร.อุทัย เอกสะพัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา “คนสร้างงาน ประสบการณ์สร้างความสำเร็จ” การกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก รวมทั้งการแสดงของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่