คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลผู้มีความเป็นเลิศสู่สากล สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียน
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ASEAN Excellence International Award 2022" รางวัลผู้มีความเป็นเลิศสู่สากล สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียน ซึ่งเข้ารับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร