คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่าง ด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564"