คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.65 ถึงวันที่ 12 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564