คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.65 ถึงวันที่ 8 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
 
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 19 สิงหาคม 2565
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjXi_-grKKg86ik1EaCp-