คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ส.ค.65 ถึงวันที่ 2 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประชาสัมพันธ์
 
     

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประชาสัมพันธ์" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (13410) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ⭐️ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 19 สิงหาคม 2565 ⭐️
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6yMWYSX2ku5kZKm67 ✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1113