คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.65 ถึงวันที่ 16 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
 
     

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร..ให้ได้รับการสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 13210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIocTb2iXUKMT4Ypl-_M7s6qnCTGyLXedtp2EOXJuYOVSc4Q/viewform