คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 
     

สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน "ทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา" ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน วันนี้ - 29 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม คลิกที่นี่