คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.65 ถึงวันที่ 29 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง วิถีและวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
     

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "วิถีและวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น. สามารถรับชมพร้อมกันผ่าน Facebook Live เพจ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ