คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.65 ถึงวันที่ 25 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม KAIZEN, QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID-19
 
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "KAIZEN,
QCC และ การจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID-19" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฏาคม 2565
ณ ห้อง 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 กรกฏาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปภัสรา บุตรบุรี โทร.0-7431-7600 ต่อ 1114 หรือที่ 09-6557-0486

ลงทะเบียนออนไลน์
http://https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BaOvLrz3Wcql0dpnoiJmN5tmxiqsWg4hTjl5XUQPDktBNg/viewform