คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 เม.ย.65 ถึงวันที่ 22 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kaizen QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการ ฯ
 
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Kaizen, QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID-19" วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565  ลงทะเบียนคลิก