คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.65 ถึงวันที่ 20 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตและศิษย์เก่า Workshop กิจกรรม HUSO Entrepreneur
 
     

อยากเป็นผู้ประกอบ มีธุรกิจปังปุริเย่ ห้ามพลาดจ้า ‼️ ฟรีตลอดการ Workshop #พร้อมลุ้นรับทุนสนับสนุนต่อยอดธุรกิจของตนเองอีกด้วย 
HUSO Entrepreneur เป็นกิจกรรมอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความฝันอยากทำธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง
สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
3.มีแนวคิดธุรกิจ และอยากเป็นผู้ประกอบการ
4.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : เดือนมีนาคม - กันยายน 2565 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้เข้าร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ ***พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรับทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ***

เปิดรับสมัครวันนี้ - 14 มีนาคม 2565 : https://forms.gle/jYjqCpS4tGdzqkSXA