คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.65 ถึงวันที่ 15 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเข้าคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2022
 
     

ถ้าคุณมีความสามารถด้านพิธีกร โอกาสมาถึงแล้ว ‼️ กับการคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2022

งานพัฒนานิสิต ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 (รหัส 64 และ 63) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) สู่การค้นหาเจ้าของรางวัล "#HUSO_MC_SEARCH_2022" รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมโอกาสในการเป็นพิธีกรประจำคณะ ฯ และช่อง "HUSO TSU CHANNEL" รวมทั้งเวทีแสดงความสามารถทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

#ระบบรับสมัครคลิก https://forms.gle/aEYW4V7sZwVKGzq39

#คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1.เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 (รหัส 64 และ 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.มีใจรักในการเป็นพิธีกร
3.มีบุคลิกภาพที่ดี
4.มีทักษะการพูดที่ดี น่าฟัง กล้าแสดงออก
5.พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

#กำหนดการคัดเลือกโดยสังเขป
1.เปิดรับสมัครวันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.
2.ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสู่รอบ Audition (สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถ) ทางเพจ Facebook งานพัฒนานิสิต ฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
3.รอบ Audition (สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถ) วัน/เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4.ผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรในด้านต่าง ๆ ช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565
5.ประกาศผล HUSO MC SEARCH 2022 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565