คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี2564 ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน