คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 8 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ซัมซียะห์ มะลาเฮง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "บทความวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ" หัวข้อ “Keberkesanan Kaedah Pengajaran Karangan Bergambar Berbanding Kaedah Is Penting Kepada Penutur Asing” การสัมมนาการวิจัยและการแข่งขันด้านนวัตกรรม ระดับนานาชาติ SEMINAR PENYELIDIKAN DAN PERTANDINGAN INOVASI PERINGKAT ANTARABANGSA (SERAI 2021) จัดโดย Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Terengganu, Malaysia ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings