คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 8 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวิศิษฐ์ ปรียานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
(รหัสนิสิต 561011409) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #บทกวีชนะการประกวด ชื่อผลงาน "ครึ่งชีวิตพลเมืองลอยแพ" การประกวดต้นฉบับเรื่องสั้นและบทกวีของ 'วารสารชายคาเรื่องสั้น' ได้รับเงินรางวัล พร้อมตีพิมพ์ผลงานภายในเล่มของชายคาเรื่องสั้น 16 "ห่าตำปอด เชื้อไข้ร่วมสมัย" เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2564