คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.64 ถึงวันที่ 27 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Convention 2.0 International Competition
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายไซบาณ สะมาแอ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Convention 2.0 International Competition ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 25 กันยายน พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) จัดโดย Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 ริงกิต/กลุ่ม

---------------------------------------------

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ #รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th