คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.64 ถึงวันที่ 1 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การออกแบบ Line Stickers สำหรับการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
 
     

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ อบรมเชิงปฎิบัติการ "การออกแบบ Line Stickers สำหรับการสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ" Online ผ่านระบบ WebEx  โดยมีคุณวัชรา จีนนุกูล (กรรมการบริษัทดับเบิ้ลยู ทู บิสเนส จำกัด) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรโครงการ