คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kaizen QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID19
 
     

HUSO NEWS : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการตลอดจนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ "Kaizen, QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID-19" วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 17.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings