คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563