คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.64 ถึงวันที่ 5 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เลื่อนการจัดโครงการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที 21" ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และสามารถจัดโครงการได้ตามปกติ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมได้ปกติ ที่ลิงก์ https://forms.gle/m1zkX1eTYto3mAJi6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 1114 อีเมล : papassara.b@tsu.ac.th
Facebook : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ