คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคว้ารางวัลดีเด่นอ่านบทกวีจีน
 
     

HUSO AWARD   

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และประธานหลักสูตรภาษาจีน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวณัฐพร พรมเวศ และ นางสาวโนนา ตอแลมา นิสิตชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021 ผ่านระบบออนไลน์
จัดโดย Chongqing Education Today Magazine สาธารณรัฐประชาชนจีน