คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.64 ถึงวันที่ 16 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น สร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ