คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.64 ถึงวันที่ 5 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ASEAN-India Hackathon
 
     

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวฟาติน ฮูลู นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ASEAN-India Hackathon ภายใต้ธีม Blue Economy ในหัวข้อ Automated Animal Identification and Detection of Species (AAIDeS) ระหว่างวันที่ 1-3 กพ. 2564 (ออนไลน์) จัดโดยกระทรวงการศึกษาประเทศอินเดีย ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ประเทศอินเดีย