คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 23 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่
 
     

 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับคณะจากสมาคมฯ