คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ม.ทักษิณ คว้า 4 เหรียญทองแดง
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนักเรียนตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo) ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563

ในการนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ ซึ่งได้รับรางวัล #เหรียญทองแดง จำนวน 4 เหรียญ ดังนี้

1. นายณัฏฐกิตต์ ดวงทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2. นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

3. นางสาวนิวาริน วิโนทัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

4. นายทศพล นวลเจริญ
โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)