คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าได้รับตำแหน่งอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2563
 
     

นางสาวสุพรรณิการณ์ นพรัตน์ (หยก) ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2563

ขอบคุณภาพ : นางสาวไทย - Miss Thailand