คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลอันดับ 2 MR. MOTOR MAN 2020
 
     

นายธีนะเดช ดวงสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวด MR. MOTOR MAN ในงาน Motor Expo Hatyai 2020 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา