คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.63 ถึงวันที่ 23 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับข้อเสนอเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ดาวโหลดหลักเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://1th.me/9Hqxw

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่  http://www2.huso.tsu.ac.th/formlist.asp

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมสมัย เอียดคง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1112