คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
 
     

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก" วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมบันลือ ถิ่นพังงา (ชั้น 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมสมัย  เอียดคง เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1112  

สมัครเข้ามร่ามอบรมได้ที่นี่