คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
 
     

                    สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ "เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21" วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

รายละเอียดโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี่