ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย


ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย

หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและพูดคุยเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ