งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร


งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร

หัวข้อข่าว : งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร บิดาของคุณอัมพร เตกฉัตร บุคลากรประจำคณะฯ ณ วัดบ่อป่า อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาส