เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2

หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2
 
  

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ Portfolio 1/2เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2565 สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.tsu.ac.th