เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวข้อข่าว : Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
 
     

HUSO NEWS : Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ (ภาษาญี่ปุ่น) 1 ตำแหน่ง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565