อาจารย์ได้รับเกียรติบัตรแสดงการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย


อาจารย์ได้รับเกียรติบัตรแสดงการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ได้รับเกียรติบัตรแสดงการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ซึ่งมอบโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร