รางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครู มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566


รางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครู มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566ชนะเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 .. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสคว้า รางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครู ประเภทสวยงาม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา